část obce Ouhořilka

Identifikace

ICZUJ: 548537
KODCOB: 067750
ID31: 17553
ID32: 74291
GPS: JTSK (Y, X): 671685, 1115381
S-42 (Y, X): 3538561.547, 5488260.446
UTM (Y, X): 538422.2697, 5485925.4260
Šířka/Délka: 49° 31' 29.0222764500", 15° 31' 51.2670938900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUHOŘILKA viz Úhořilka (Havlíčkův Brod)

Alternativní názvy

část obce Ouhořilka
část obce Úhořilka

Nadřazená místa

obec Úhořilka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!