část obce Ouherce

Identifikace

ICZUJ: 546178
KODCOB: 117579
ID31: 14103
ID32: 74286
GPS: JTSK (Y, X): 772935, 1015117
S-42 (Y, X): 3425243.433, 5574678.713
UTM (Y, X): 425150.2954, 5572308.5000
Šířka/Délka: 50° 17' 53.3105295100", 13° 56' 56.6423759900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUHERCE viz Úherce (Louny)

Alternativní názvy

část obce Ouherce
část obce Ouřece
část obce Úherce

Nadřazená místa

obec Úherce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!