část obce Dolní Kruty

Identifikace

ICZUJ: 533327
KODCOB: 043206
ID31: 7423
ID32: 7423
GPS: JTSK (Y, X): 707516, 1067071
S-42 (Y, X): 3496809.242, 5531564.236
UTM (Y, X): 496686.9672, 5529211.5820
Šířka/Délka: 49° 54' 54.9868102700", 14° 57' 13.8706082800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ KRUTY v r. 1869 pod názvem Dolní Krůty osada obce Horní Krůty v okr. Kolín, v r. 1880-1890 osada obce Kruty v okr. Kolín, v r. 1900-1950 obec v okr. Kolín, od r. 1961 část obce Horní Kruty v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Dolní Kruta
část obce Dolní Krůty
část obce Dolní Kruty
část obce Kruty

Nadřazená místa

obec Horní Kruty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika narozených
Matrika narozených (1744-1761), Horní Kruty 2, matrika narozených
Matrika narozených (1761-1784), Horní Kruty 3, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika narozených
Matrika narozených (1818-1865), Horní Kruty 7, matrika narozených
Matrika narozených (1854-1863), Horní Kruty 13, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1744-1762), Horní Kruty 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1784), Horní Kruty 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1818-1841), Horní Kruty 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1842-1866), Horní Kruty 14, matrika oddaných
Matrika (1863-1924), Zdebuzeves 19, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1730-1743), Horní Kruty 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1744-1761), Horní Kruty 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1761-1784), Horní Kruty 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1817), Horní Kruty 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1818-1867), Horní Kruty 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1857-1872), Horní Kruty 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!