část obce Křížanka / Křižanka

Identifikace

ICZUJ: 580228
KODCOB: 038211
ID31: 17080
ID32: 74201
GPS: JTSK (Y, X): 603113, 1064904
S-42 (Y, X): 3600076.628, 5547150.064
UTM (Y, X): 599912.3065, 5544791.0590
Šířka/Délka: 50° 2' 49.2601596600", 16° 23' 43.8096684500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘÍŽANKA / KŘIŽANKA viz Křížánky (Ústí nad Orlicí)

Alternativní názvy

část obce Křížanka / Křižanka
část obce Křížánky

Nadřazená místa

obec Hejnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!