část obce Hořejší Slivno

Identifikace

ICZUJ: 599531
KODCOB: 044113
ID31: 8130
ID32: 74169
GPS: JTSK (Y, X): 719505, 1021867
S-42 (Y, X): 3479104.029, 5574854.495
UTM (Y, X): 478988.9624, 5572484.2140
Šířka/Délka: 50° 18' 14.7524381100", 14° 42' 17.8522465600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘEJŠÍ SLIVNO viz Horní Slivno (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Horní Slivno
část obce Hořejší Slivno
část obce Hoření Slivno

Nadřazená místa

obec Horní Slivno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!