část obce Hořejší Hradiště

Identifikace

ICZUJ: 559351
KODCOB: 042943
ID31: 12374
ID32: 74161
GPS: JTSK (Y, X): 819239, 1046751
S-42 (Y, X): 3383383.058, 5537344.971
UTM (Y, X): 383306.9676, 5534989.9560
Šířka/Délka: 49° 57' 21.0480766300", 13° 22' 23.4710108800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘEJŠÍ HRADIŠTĚ viz Horní Hradiště (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Horní Hradiště
část obce Hořejší Hradiště

Nadřazená místa

obec Plasy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!