část obce Hořejší Ceteň

Identifikace

ICZUJ: 571121
KODCOB: 104591
ID31: 8224
ID32: 74158
GPS: JTSK (Y, X): 711469, 1011783
S-42 (Y, X): 3485776.992, 5585888.896
UTM (Y, X): 485659.2090, 5583514.1220
Šířka/Délka: 50° 24' 12.5811363600", 14° 47' 53.5309765500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘEJŠÍ CETEŇ viz Horní Cetno (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Cetno
část obce Cetno
část obce Horní Ceteň
část obce Horní Cetno
část obce Horní Četeň
část obce Hořejší Ceteň
část obce Hoření Cetno

Nadřazená místa

obec Niměřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!