část obce Dolní Chvatliny

Identifikace

ICZUJ: 533297
KODCOB: 029157
ID31: 7415
ID32: 7415
GPS: JTSK (Y, X): 698363, 1060935
S-42 (Y, X): 3505097.631, 5538827.379
UTM (Y, X): 504971.9815, 5536471.7670
Šířka/Délka: 49° 58' 50.0219667400", 15° 4' 9.6532906230"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ CHVATLINY v r. 1869 osada obce Horní Chvatliny v okr. Kolín, v r. 1880 obec v okr. Kolín, v r. 1890 pod názvem Dolní Chvátliny obec v okr. Kolín, od r. 1900 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Dolní Chvatliny

Nadřazená místa

obec Dolní Chvatliny

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1608-1651), Kouřim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1651-1658), Kouřim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1661-1679), Kouřim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1809), Dolní Chvaltiny 1, matrika narozených
Matrika narozených (1810-1844), Dolní Chvaltiny 2, matrika narozených
Matrika narozených (1845-1878), Dolní Chvaltiny 5, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1879-1905), Dolní Chvaltiny 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1608-1639), Kouřim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1651-1662), Kouřim 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1664-1677), Kouřim 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1809), Dolní Chvaltiny 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1810-1839), Dolní Chvaltiny 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1840-1905), Dolní Chvaltiny 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1873-1918), Zásmuky 34, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1612-1632), Kouřim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1651-1662), Kouřim 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1664-1679), Kouřim 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1809), Dolní Chvaltiny 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1810-1856), Dolní Chvaltiny 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1857-1905), Dolní Chvaltiny 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!