část obce Horní Zárov

Identifikace

ICZUJ: 579211
KODCOB: 044695
ID31: 16155
ID32: 74149
GPS: JTSK (Y, X): 634290, 1011765
S-42 (Y, X): 3562314.185, 5595836.543
UTM (Y, X): 562165.2426, 5593457.7180
Šířka/Délka: 50° 29' 23.2702169000", 15° 52' 34.8924971000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ ZÁROV viz Horní Žďár (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Horní Zárov
část obce Horní Žďár

Nadřazená místa

obec Hajnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!