část obce Cižkrajce

Identifikace

ICZUJ: 551503
KODCOB: 024121
ID31: 9304
ID32: 74132
GPS: JTSK (Y, X): 746588, 1186272
S-42 (Y, X): 3473395.263, 5408319.061
UTM (Y, X): 473282.5265, 5406016.6000
Šířka/Délka: 48° 48' 23.6296811300", 14° 38' 10.0574574600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CIŽKRAJCE viz Čížkrajice (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Cižkrajce
část obce Čížkrajice
část obce Sitzkreis

Nadřazená místa

obec Čížkrajice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!