část obce Bytouchov

Identifikace

ICZUJ: 535486
KODCOB: 004839
ID31: 8074
ID32: 74089
GPS: JTSK (Y, X): 703987, 1004652
S-42 (Y, X): 3492280.169, 5593923.208
UTM (Y, X): 492159.7377, 5591545.1630
Šířka/Délka: 50° 28' 33.0363875300", 14° 53' 22.2259141600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BYTOUCHOV viz Bítouchov (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Bítouchov
část obce Bytouchov

Nadřazená místa

obec Bítouchov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!