část obce Bydlín

Identifikace

ICZUJ: 553328
KODCOB: 030571
ID31: 11223
ID32: 74068
GPS: JTSK (Y, X): 718086, 1114962
S-42 (Y, X): 3492487.471, 5482706.625
UTM (Y, X): 492366.9569, 5480373.8670
Šířka/Délka: 49° 28' 33.4671518400", 14° 53' 40.6818868000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BYDLÍN viz Osikovec (Tábor)

Alternativní názvy

část obce Bydlín
část obce Osikovec
část obce Osykovec
část obce Vosikovec

Nadřazená místa

obec Vodice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1684-1731), 6220, matrika narozených
Matrika (1786-1832), 3497, matrika narozených
Matrika (1822-1877), 3500, matrika narozených
Matrika (1865-1914), 3501, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1786-1869), 3508, matrika oddaných
Matrika (1855-1907), 3509, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika zemřelých
Matrika (1786-1870), 3510, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1858-1905), 3511, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!