část obce Černé Voděrady

Identifikace

ICZUJ: 533254
KODCOB: 020087
ID31: 7404
ID32: 7404
GPS: JTSK (Y, X): 717599, 1062791
S-42 (Y, X): 3486258.418, 5534511.918
UTM (Y, X): 486140.4392, 5532158.0640
Šířka/Délka: 49° 56' 29.8450423200", 14° 48' 24.6441622200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNÉ VODĚRADY v r. 1869-1910 pod názvem Voděrady obec v okr. Český Brod, v r. 1921-1950 obec v okr. Český Brod, od r. 1961 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Černé Voděrady
část obce Voděrady
část obce Voděrady

Nadřazená místa

obec Černé Voděrady

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika narozených
Matrika narozených (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1790), Stříbrná Skalice 4, matrika narozených
Matrika narozených (1795-1795), Stříbrná Skalice 4, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika oddaných
Matrika oddaných (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1791), Stříbrná Skalice 4, matrika oddaných
Matrika (1629-1688), Mnichovice 1a, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1731-1759), Stříbrná Skalice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1759-1777), Stříbrná Skalice 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1778-1785), Stříbrná Skalice 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1791), Stříbrná Skalice 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!