část obce Církvice

Identifikace

ICZUJ: 599476
KODCOB: 149187
ID31: 7403
ID32: 7403
GPS: JTSK (Y, X): 703190, 1068290
S-42 (Y, X): 3501256.538, 5530911.799
UTM (Y, X): 501132.4522, 5528559.4110
Šířka/Délka: 49° 54' 33.8993153400", 15° 0' 56.7790376300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CÍRKVICE v r. 1869 obec v okr. Kolín, v r. 1880 pod názvem Cirkvice obec v okr. Kolín, v r. 1890-1950 obec v okr. Kolín, v r. 1961-1991 část obce Skvrňov v okr. Kolín, od 1.1.1992 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Církvice

Nadřazená místa

obec Církvice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1851-1874), f.ř.k., Vavřinec, 16, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1841-1888), f.ř.k., Vavřinec, 17, matrika oddaných
Matrika (1841-1888), f.ř.k., Vavřinec, 18, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!