část obce Budče

Identifikace

ICZUJ: 559563
KODCOB: 023621
ID31: 12410
ID32: 74013
GPS: JTSK (Y, X): 840023, 1049659
S-42 (Y, X): 3363140.289, 5531785.514
UTM (Y, X): 363072.4418, 5529432.7600
Šířka/Délka: 49° 54' 5.7392606470", 13° 5' 35.6038556000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUDČE viz Budeč (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Budče
část obce Budeč

Nadřazená místa

obec Úněšov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!