část obce Buč

Identifikace

ICZUJ: 558699
KODCOB: 015148
ID31: 12229
ID32: 74006
GPS: JTSK (Y, X): 825416, 1053750
S-42 (Y, X): 3378156.510, 5529607.421
UTM (Y, X): 378082.5487, 5527255.5560
Šířka/Délka: 49° 53' 6.9671014040", 13° 18' 10.1860801200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUČ viz Bučí (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Buč
část obce Bučí

Nadřazená místa

obec Bučí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!