část obce Bělušice

Identifikace

ICZUJ: 533190
KODCOB: 002020
ID31: 7396
ID32: 7396
GPS: JTSK (Y, X): 679165, 1053445
S-42 (Y, X): 3523174.086, 5548725.780
UTM (Y, X): 523041.0764, 5546366.1380
Šířka/Délka: 50° 4' 8.8536439690", 15° 19' 19.0694341900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BĚLUŠICE v r. 1869-1890 osada obce Týnec nad Labem v okr. Kolín, v r. 1900-1921 se jako osada neuvádí, od r. 1930 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Bělušice

Nadřazená místa

obec Bělušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1836-1850), Týnec nad Labem 15, matrika narozených
Matrika narozených (1867-1894), ev. Krakovany 5, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1910), Týnec nad Labem 39, matrika narozených
Matrika narozených (1887-1910), Týnec nad Labem 40, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1829-1851), Týnec nad Labem 29, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1897-1918), Týnec nad Labem 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!