část obce Brandseif

Identifikace

ICZUJ: 551911
KODCOB: 153923
ID31: 20900
ID32: 73894
GPS: JTSK (Y, X): 545973, 1079123
S-42 (Y, X): 3658585.293, 5540408.004
UTM (Y, X): 658397.1481, 5538051.7360
Šířka/Délka: 49° 58' 25.5270783600", 17° 12' 32.6593152900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BRANDSEIF viz Žďárský Potok (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Brandseif
část obce Brandzejf
část obce Žďárský Potok

Nadřazená místa

obec Stará Ves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!