část obce Brančov

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192520
ID31: 10609
ID32: 73890
GPS: JTSK (Y, X): 809533, 1144637
S-42 (Y, X): 3405613.043, 5441505.848
UTM (Y, X): 405527.9114, 5439189.8660
Šířka/Délka: 49° 5' 53.8781142900", 13° 42' 20.9492828800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BRANČOV viz Branišov (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Brančov
část obce Branišov
část obce Branschau
část obce Branšov

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!