část obce Barchovice

Identifikace

ICZUJ: 533173
KODCOB: 000914
ID31: 7388
ID32: 7388
GPS: JTSK (Y, X): 706009, 1064010
S-42 (Y, X): 3497910.062, 5534793.971
UTM (Y, X): 497787.3388, 5532440.0020
Šířka/Délka: 49° 56' 39.5380698600", 14° 58' 8.9811741050"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BARCHOVICE v r. 1869 osada obce Malotice v okr. Kolín, od r. 1880 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Barchovice

Nadřazená místa

obec Barchovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1810), Malotice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1811-1837), Malotice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1831-1850), Malotice 9, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1866), Malotice 10, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1866-1895), Malotice 22, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1786-1810), Malotice 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1811-1858), Malotice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1858-1871), Malotice 18, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1810), Malotice 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1811-1859), Malotice 19, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1846-1919), Svojšice 35, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1907), Malotice 25, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1873-1930), Horní Kruty 23, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1909), Malotice 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!