část obce Bohouňovice

Identifikace

ICZUJ: 533327
KODCOB: 043192
ID31: 7422
ID32: 73820
GPS: JTSK (Y, X): 706231, 1067327
S-42 (Y, X): 3498116.623, 5531475.656
UTM (Y, X): 497993.8158, 5529123.0380
Šířka/Délka: 49° 54' 52.1407858400", 14° 58' 19.4031380000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOHOUŇOVICE viz Bohouňovice II (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Bohoňovice
část obce Bohouňovice
část obce Bohouňovice
část obce Bohouňovice II
část obce Bohuňovice

Nadřazená místa

obec Horní Kruty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!