část obce Blynka / Blýnka

Identifikace

ICZUJ: 533581
KODCOB: 121363
ID31: 7486
ID32: 73805
GPS: JTSK (Y, X): 698154, 1054439
S-42 (Y, X): 3504469.186, 5545296.864
UTM (Y, X): 504343.7930, 5542938.6190
Šířka/Délka: 50° 2' 19.4267080800", 15° 3' 38.3740758300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BLYNKA / BLÝNKA viz Blinka (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Blinka
část obce Blynka / Blýnka

Nadřazená místa

obec Plaňany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!