část obce Běšno

Identifikace

ICZUJ: 566314
KODCOB: 156981
ID31: 13982
ID32: 73730
GPS: JTSK (Y, X): 805784, 1023535
S-42 (Y, X): 3393743.019, 5562104.783
UTM (Y, X): 393662.7070, 5559739.6870
Šířka/Délka: 50° 10' 49.0945256000", 13° 30' 38.2493896000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BĚŠNO viz Běsno (Louny)

Alternativní názvy

část obce Běsno
část obce Běšno
část obce Wiessen

Nadřazená místa

obec Kryry

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!