část obce Beroun

Identifikace

ICZUJ: 597678
KODCOB: 099082
ID31: 20864
ID32: 73716
GPS: JTSK (Y, X): 531264, 1100690
S-42 (Y, X): 3675956.638, 5520908.893
UTM (Y, X): 675761.4161, 5518560.5620
Šířka/Délka: 49° 47' 37.4903135200", 17° 26' 31.7831563000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BEROUN viz Moravský Beroun (Olomouc)

Alternativní názvy

část obce Beroun
část obce Moravský Beroun

Nadřazená místa

obec Moravský Beroun

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!