část obce Bergštát

Identifikace

ICZUJ: 597368
KODCOB: 043541
ID31: 20808
ID32: 73705
GPS: JTSK (Y, X): 546546, 1086365
S-42 (Y, X): 3658950.279, 5533150.233
UTM (Y, X): 658761.9839, 5530796.9210
Šířka/Délka: 49° 54' 30.4502256200", 17° 12' 40.2064062800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BERGŠTÁT viz Horní Město (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Bergštát
část obce Horní Město

Nadřazená místa

obec Horní Město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!