část obce Bašty

Identifikace

ICZUJ: 533700
KODCOB: 322121
ID31: 7511
ID32: 73655
GPS: JTSK (Y, X): 681741, 1059358
S-42 (Y, X): 3521380.078, 5542529.980
UTM (Y, X): 521247.7989, 5540172.8610
Šířka/Délka: 50° 0' 48.5686481400", 15° 17' 47.6248278500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BAŠTY viz Bašta (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Bašta
část obce Bašty
část obce Bašty

Nadřazená místa

obec Starý Kolín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!