část obce Babice

= 01.01.2002 () -

Identifikace

ICZUJ: 530689
KODCOB: 415642
ID31: 6935
ID32: 73631
GPS: JTSK (Y, X): 726303, 1082925
S-42 (Y, X): 3480216.128, 5513423.362
UTM (Y, X): 480100.6098, 5511078.0960
Šířka/Délka: 49° 45' 6.6805961510", 14° 43' 25.5170423400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BABICE viz Babčice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Babčice
část obce Babice
část obce Podhoř
část obce Podhoří

Nadřazená místa

obec Struhařov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!