část obce Arnultice

Identifikace

ICZUJ: 597414
KODCOB: 050091
ID31: 20817
ID32: 73616
GPS: JTSK (Y, X): 536935, 1094396
S-42 (Y, X): 3669519.536, 5526422.019
UTM (Y, X): 669326.9371, 5524071.4450
Šířka/Délka: 49° 50' 42.4361309600", 17° 21' 18.8703889700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ARNULTICE viz Arnoltice (Olomouc)

Alternativní názvy

část obce Arnoltice
část obce Arnultice

Nadřazená místa

obec Huzová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!