část obce Žinkovice

Identifikace

ID31: 103554
ID32: 73554
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ŽINKOVICE v r. 1869-1880 osada obce Březí v okr. Přeštice, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Žinkovy v okr. Plzeň-jih)

Alternativní názvy

část obce Žinkovice

Nadřazená místa

obec Žinkovy

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!