část obce Vinařice

Identifikace

ICZUJ: 533050
KODCOB: 182273
ID31: 7354
ID32: 7354
GPS: JTSK (Y, X): 764827, 1030008
S-42 (Y, X): 3435200.260, 5560951.634
UTM (Y, X): 435103.0692, 5558587.0120
Šířka/Délka: 50° 10' 33.3474484100", 14° 5' 28.1000127500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VINAŘICE v r. 1869-1930 obec v okr. Slaný, od r. 1950 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Vinařice

Nadřazená místa

obec Vinařice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1771-1823), Pchery 5, matrika narozených
Matrika (1824-1831), Pchery 6, matrika narozených
Matrika (1832-1844), Pchery 7, matrika narozených
Matrika (1844-1879), Pchery 43, matrika narozených
Matrika (1879-1897), Pchery 44, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika oddaných
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1825), Pchery 14, matrika oddaných
Matrika (1827-1842), Pchery 15, matrika oddaných
Matrika (1843-1874), Pchery 19, matrika oddaných
Matrika (1874-1901), Pchery 54, matrika oddaných
Matrika (1899-1929), ev. Kladno 1, matrika oddaných
Matrika (1901-1921), Pchery 61, matrika oddaných
Matrika (1901-1921), Pchery 61, matrika oddaných
Matrika (1915-1921), Hnisousy 1, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika zemřelých
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1828), Pchery 20, matrika zemřelých
Matrika (1829-1842), Pchery 21, matrika zemřelých
Matrika (1843-1880), Pchery 25, matrika zemřelých
Matrika (1879-1907), Pchery 58, matrika zemřelých
Matrika (1904-1913), Kladno 69, matrika zemřelých
Matrika (1913-1919), Kladno 70, matrika zemřelých
Matrika (1916-1924), Slaný 60, matrika zemřelých
Matrika (1919-1927), Kladno 71, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!