část obce Zámašky

Identifikace

ID31: 103476
ID32: 73476
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ZÁMAŠKY v r. 1869 pod názvem Zamašky osada obce Veliké Všeliny v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1890 pod názvem Malé Zamašky t. Zamášky osada obce Velké Všelisy v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1910 pod názvem Zamašky osada obce Veliké Všelisy v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921 osada obce Veliké Všelisy v okr. Mladá Boleslav, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Malé Zamašky
část obce Zámašky

Nadřazená místa

obec Velké Všelisy

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!