část obce Vyšší Hodonice

Identifikace

ID31: 103401
ID32: 73401
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VYŠŠÍ HODONICE v r. 1869-1880 pod názvem Hodenice osada obce Haag v okr. Kaplice, v r. 1890-1900 se jako osada neuvádí, v r. 1910 pod názvem Hodenice osada obce Haag v okr. Kaplice, v r. 1921-1930 pod názvem Hodonice osada obce Zahrádka v okr. Kaplice, v r. 1950 osada obce Rožmitál na Šumavě v okr. Kaplice, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Hodenice
část obce Hodonice
část obce Vyšší Hodonice

Nadřazená místa

obec Rožmitál na Šumavě

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!