část obce Výšinka

Identifikace

ID31: 103395
ID32: 73395
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VÝŠINKA v r. 1869-1880 pod názvem Ženská Bída osada obce Království I v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1930 pod názvem Ženská Bída osada obce Království I v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1950 osada obce Horní Žďár v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1980 část obce Horní Žďár v okr. Trutnov, od 1.3.1980 se jako část obce neuvádí (součást obce Hajnice v okr. Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Výšinka
část obce Ženská Bída

Nadřazená místa

obec Hajnice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!