část obce Studeněves

Identifikace

ICZUJ: 551457
KODCOB: 158313
ID31: 7333
ID32: 7333
GPS: JTSK (Y, X): 767369, 1024223
S-42 (Y, X): 3431935.024, 5566362.574
UTM (Y, X): 431839.1619, 5563995.7490
Šířka/Délka: 50° 13' 27.1245653300", 14° 2' 40.0739367400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STUDENĚVES v r. 1869-1910 pod názvem Studňoves osada obce Přelice v okr. Slaný, v r. 1921-1930 osada obce Přelíc v okr. Slaný, v r. 1950 obec v okr. Slaný, v r. 1961-1979 obec v okr. Kladno, 1.1.1980-31.12.1993 část obce Slaný v okr. Kladno, od 1.1.1994 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Studeněves
část obce Studněves
část obce Studňoves

Nadřazená místa

obec Studeněves

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1597-1617), Slaný 1, matrika narozených
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika narozených
Matrika (1663-1722), Smečno 1, matrika narozených
Matrika (1696-1723), Smečno 2, matrika narozených
Matrika (1723-1739), Smečno 22a, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Smečno 3, matrika narozených
Matrika (1739-1755), Smečno 4, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Smečno 5, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Smečno 8, matrika narozených
Matrika (1784-1785), Smečno 9, matrika narozených
Matrika (1787-1818), Tuřany u Slaného 1, matrika narozených
Matrika (1818-1827), Tuřany u Slaného 2, matrika narozených
Matrika (1827-1843), Tuřany u Slaného 3, matrika narozených
Matrika (1845-1860), Tuřany u Slaného 4, matrika narozených
Matrika (1862-1876), ev. Ledčice 7, matrika narozených
Matrika (1876-1899), ev. Ledčice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1595-1617), Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika oddaných
Matrika (1664-1722), Smečno 1, matrika oddaných
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1722-1757), Smečno 22, matrika oddaných
Matrika (1723-1738), Smečno 22a, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), Smečno 23, matrika oddaných
Matrika (1787-1835), Tuřany u Slaného 5, matrika oddaných
Matrika (1836-1862), Tuřany u Slaného 6, matrika oddaných
Matrika (1859-1897), ev. Ledčice 9, matrika oddaných
Matrika (1914-1921), Slaný 57, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika zemřelých
Matrika (1697-1725), Smečno 28, matrika zemřelých
Matrika (1726-1742), Smečno 29, matrika zemřelých
Matrika (1743-1767), Smečno 30, matrika zemřelých
Matrika (1768-1784), Smečno 31, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), Smečno 32, matrika zemřelých
Matrika (1787-1827), Tuřany u Slaného 7, matrika zemřelých
Matrika (1827-1859), Tuřany u Slaného 8, matrika zemřelých
Matrika (1833-1895), ev. Ledčice 10, matrika zemřelých
Matrika (1860-1871), Tuřany u Slaného 9, matrika zemřelých
Matrika (1899-1911), Smečno 56, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých
Matrika (1916-1924), Slaný 60, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!