část obce Vítkov Horní Ves

Identifikace

ID31: 103318
ID32: 73318
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VÍTKOV HORNÍ VES v r. 1869 pod názvem Vitkov Horni Ves obec v okr. Opava, v r. 1880 obec v okr. Opava, v r. 1890-1900 pod názvem Vitkov Horní Ves obec v okr. Opava, v r. 1910 obec v okr. Opava, v dalších letech viz Horní Ves

Alternativní názvy

část obce Vítkov Horní Ves

Nadřazená místa

obec Vítkov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!