část obce Ves Žireč

Identifikace

ID31: 103287
ID32: 73287
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VES ŽIREČ v r. 1869 pod názvem Žirec (ves) obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1880 pod názvem Žírec (ves) obec v okr. Dvůr Králové, v r. 1890 pod názvem Žírec (ves) obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1900-1910 pod názvem Žírec Ves t. Starý Žírec obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1921-1930 obec v okr. Dvůr Králové nad Labem, v dalších letech viz Žireč

Alternativní názvy

část obce Starý Žírec
část obce Ves Žireč
část obce Žirec Ves / Žírec Ves

Nadřazená místa

obec Dvůr Králové nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!