část obce Velký Ždikov

Identifikace

ID31: 103277
ID32: 73277
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ ŽDIKOV v r. 1869 pod názvem Velký Zdikov osada obce Zdikov v okr. Prachatice, v r. 1880 pod názvem Velký Zdikov obec v okr. Prachatice, v r. 1890 obec v okr. Prachatice, v dalších letech viz Zdíkov

Alternativní názvy

část obce Velký Zdikov
část obce Velký Ždikov

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!