část obce Velký Rečkov 1. díl

Identifikace

ID31: 103269
ID32: 73269
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ REČKOV 1. DÍL v r. 1869-1890 viz Řečkov, v r. 1900 osada obce Bytouchov v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1910 pod názvem Velký Rečkov 2. díl osada obce Bytouchov v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1921-1930 osada obce Bítouchov v okr. Mnichovo Hradiště, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Velký Rečkov 1. díl

Nadřazená místa

obec Bakov nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!