část obce Veliké Horky

Identifikace

ID31: 103241
ID32: 73241
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VELIKÉ HORKY v r. 1869 osada obce Strenice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880-1890 pod názvem Velké Horky osada obce Strenice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1930 osada obce Strenice v okr. Mladá Boleslav, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Veliké Horky
část obce Velké Horky

Nadřazená místa

obec Strenice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!