část obce Trpoměchy

Identifikace

ICZUJ: 532819
KODCOB: 168815
ID31: 7324
ID32: 7324
GPS: JTSK (Y, X): 765735, 1021549
S-42 (Y, X): 3433211.848, 5569224.902
UTM (Y, X): 433115.4666, 5566856.9110
Šířka/Délka: 50° 15' 0.2734149250", 14° 3' 42.6596008300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TRPOMĚCHY v r. 1869-1950 obec v okr. Slaný, v r. 1961-1979 obec v okr. Kladno, od 1.1.1980 část obce Slaný v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Trpoměchy

Nadřazená místa

obec Slaný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1666-1693), Slaný 4, matrika narozených
Matrika (1696-1745), Slaný 5, matrika narozených
Matrika (1746-1770), Slaný 6, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Slaný 7, matrika narozených
Matrika (1784-1785), Slaný 8, matrika narozených
Matrika (1785-1814), Slaný 15, matrika narozených
Matrika (1815-1865), Slaný 16, matrika narozených
Matrika (1865-1898), Slaný 43, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1666-1693), Slaný 4, matrika oddaných
Matrika (1696-1745), Slaný 5, matrika oddaných
Matrika (1746-1770), Slaný 6, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Slaný 18, matrika oddaných
Matrika (1784-1785), Slaný 8, matrika oddaných
Matrika (1785-1814), Slaný 23, matrika oddaných
Matrika (1815-1859), Slaný 24, matrika oddaných
Matrika (1914-1921), Slaný 57, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1666-1687), Slaný 4, matrika zemřelých
Matrika (1704-1746), Slaný 5, matrika zemřelých
Matrika (1749-1769), Slaný 6, matrika zemřelých
Matrika (1763-1770), Slaný 17, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Slaný 18, matrika zemřelých
Matrika (1784-1785), Slaný 8, matrika zemřelých
Matrika (1785-1814), Slaný 29, matrika zemřelých
Matrika (1815-1868), Slaný 30, matrika zemřelých
Matrika (1869-1906), Slaný 55, matrika zemřelých
Matrika (1891-1901), Slaný 54, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!