část obce Valdštýnsko 2. díl

Identifikace

ID31: 103223
ID32: 73223
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

VALDŠTÝNSKO 2. DÍL v r. 1869-1890 viz Valdštýn, v r. 1900-1910 pod názvem Valdštýnsko t. Valdštýn 2. díl osada obce Březovice v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1921-1930 osada obce Březovice v okr. Mnichovo Hradiště, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Valdštýn 2. díl
část obce Valdštýnsko 2. díl

Nadřazená místa

obec Březovice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!