část obce Umíř

Identifikace

ID31: 103210
ID32: 73210
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

UMÍŘ v r. 1869-1890 pod názvem Umirschen osada obce Trhomné v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Umirschen osada obce Trhomné v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Trhomné v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Trhomné v okr. Plasy, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Krsy v okr. Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Umirschen
část obce Umíř

Nadřazená místa

obec Krsy

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!