část obce Netovice

Identifikace

ICZUJ: 532819
KODCOB: 149527
ID31: 7321
ID32: 7321
GPS: JTSK (Y, X): 763927, 1026170
S-42 (Y, X): 3435599.344, 5564874.079
UTM (Y, X): 435501.9901, 5562507.8590
Šířka/Délka: 50° 12' 40.4357740100", 14° 5' 45.8139903100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NETOVICE v r. 1869-1910 osada obce Jemníky v okr. Slaný, v r. 1921-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 část obce Slaný v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Netovice

Nadřazená místa

obec Slaný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1597-1617), Slaný 1, matrika narozených
Matrika (1663-1722), Smečno 1, matrika narozených
Matrika (1696-1723), Smečno 2, matrika narozených
Matrika (1723-1739), Smečno 22a, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Smečno 3, matrika narozených
Matrika (1739-1755), Smečno 4, matrika narozených
Matrika (1756-1770), Smečno 6, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Smečno 8, matrika narozených
Matrika (1784-1812), Smečno 19, matrika narozených
Matrika (1814-1855), Smečno 13, matrika narozených
Matrika (1856-1891), Smečno 39, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1595-1617), Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1722), Smečno 1, matrika oddaných
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1722-1757), Smečno 22, matrika oddaných
Matrika (1723-1738), Smečno 22a, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), Smečno 23, matrika oddaných
Matrika (1788-1849), Smečno 24, matrika oddaných
Matrika (1850-1891), Smečno 46, matrika oddaných
Matrika (1914-1921), Slaný 57, matrika oddaných
Matrika (1697-1725), Smečno 28, matrika zemřelých
Matrika (1743-1767), Smečno 30, matrika zemřelých
Matrika (1768-1784), Smečno 31, matrika zemřelých
Matrika (1789-1806), Smečno 32, matrika zemřelých
Matrika (1808-1815), Smečno 33, matrika zemřelých
Matrika (1816-1832), Smečno 34, matrika zemřelých
Matrika (1833-1874), Smečno 48, matrika zemřelých
Matrika (1875-1894), Smečno 50, matrika zemřelých
Matrika (1894-1898), Smečno 49, matrika zemřelých
Matrika (1899-1911), Smečno 56, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1784-1874), Smečno 51, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!