část obce Třemšín

Identifikace

ID31: 103157
ID32: 73157
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

TŘEMŠÍN v r. 1869 osada obce Perlovice v okr. Prachatice, v r. 1880-1890 pod názvem Tremšín osada obce Volovice v okr. Prachatice, v r. 1900-1930 osada obce Volovice v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Oseky v okr. Prachatice, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Prachatice v okr. Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Tremšín
část obce Třemšín

Nadřazená místa

obec Prachatice
obec Prachatitz

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!