část obce Třebom

Identifikace

ID31: 103148
ID32: 73148
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

TŘEBOM (do r. 1920 součást pruského Slezska) v r. 1869-1910 pod názvem Thröm obec v okr. Ratibor, v r. 1921 obec v okr. Hlučín, v r. 1930 obec v okr. Opava, v r. 1950 obec v okr. Hlučín, v r. 1961-1978 obec v okr. Opava, 1.1.1979-23.11.1990 část obce Sudice v okr. Opava, od 24.11.1990 obec v okr. Opava

Alternativní názvy

část obce Třebom

Nadřazená místa

obec Třebom

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!