část obce Pozdeň

Identifikace

ICZUJ: 532762
KODCOB: 126861
ID31: 7312
ID32: 7312
GPS: JTSK (Y, X): 774207, 1021227
S-42 (Y, X): 3424767.431, 5568454.861
UTM (Y, X): 424674.4874, 5566087.1830
Šířka/Délka: 50° 14' 31.6986828700", 13° 56' 37.0550975000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POZDEŇ v r. 1869-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Pozdeň

Nadřazená místa

obec Pozdeň

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1674-1701), Kvílice 1, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika narozených
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Pozdeň 3, matrika narozených
Matrika (1800-1826), Pozdeň 13, matrika narozených
Matrika (1826-1846), Pozdeň 14, matrika narozených
Matrika (1846-1867), Pozdeň 15, matrika narozených
Matrika (1870-1919), Pozdeň 28, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1673-1704), Kvílice 1, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1799), Pozdeň 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1832), Pozdeň 13, matrika oddaných
Matrika (1832-1846), Pozdeň 14, matrika oddaných
Matrika (1846-1867), Pozdeň 15, matrika oddaných
Vojenská matrika (1858-1867), Pozdeň 18, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Pozdeň 5, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), Pozdeň 13, matrika zemřelých
Matrika (1840-1846), Pozdeň 14, matrika zemřelých
Matrika (1847-1867), Pozdeň 15, matrika zemřelých
Matrika (1849-1930), Kvílice 28, matrika zemřelých
Matrika (1878-1930), Pozdeň 30, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1718-1799), Pozdeň 20, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1718-1839), Pozdeň 23, index k matrice
Index k matrice oddaných (1719-1839), Pozdeň 22, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1827), Pozdeň 19, index k matrice
Index k matrice oddaných (1784-1838), Pozdeň 19, index k matrice
Index k matrice zemřelých (1784-1839), Pozdeň 19, index k matrice
Index k matrice narozených (1800-1870), Pozdeň 21, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!