část obce Svatý Jan

Identifikace

ID31: 103057
ID32: 73057
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

SVATÝ JAN v r. 1869-1910 osada obce Kocov v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Kočov v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Kočov v okr. Tachov, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Svatý Jan

Nadřazená místa

obec Kočov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!