část obce Líský

Identifikace

ICZUJ: 571555
KODCOB: 084913
ID31: 7291
ID32: 7291
GPS: JTSK (Y, X): 775104, 1020142
S-42 (Y, X): 3423738.207, 5569415.691
UTM (Y, X): 423645.6823, 5567047.6220
Šířka/Délka: 50° 15' 2.3142595150", 13° 55' 44.4267935400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LÍSKÝ v r. 1869-1880 pod názvem Líské osada obce Hřešice t. Řečice v okr. Slaný, v r. 1890 pod názvem Líské obec v okr. Slaný, v r. 1900-1910 pod názvem Liské obec v okr. Slaný, v r. 1921-1950 obec v okr. Slaný, v r. 1961-1979 obec v okr. Kladno, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pozdeň v okr. Kladno, od 24.11.1990 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Líské
část obce Liské / Líské
část obce Lísky
část obce Lísky
část obce Líský

Nadřazená místa

obec Líský

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1701), Kvílice 1, matrika narozených
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika narozených
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Pozdeň 3, matrika narozených
Matrika (1800-1834), Pozdeň 11, matrika narozených
Matrika (1834-1851), Pozdeň 12, matrika narozených
Matrika (1852-1877), Pozdeň 27, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1704), Kvílice 1, matrika oddaných
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1797), Pozdeň 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1839), Pozdeň 11, matrika oddaných
Matrika (1841-1852), Pozdeň 12, matrika oddaných
Matrika (1852-1877), Pozdeň 27, matrika oddaných
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Pozdeň 5, matrika zemřelých
Matrika (1800-1840), Pozdeň 11, matrika zemřelých
Matrika (1840-1851), Pozdeň 12, matrika zemřelých
Matrika (1849-1930), Kvílice 28, matrika zemřelých
Matrika (1852-1877), Pozdeň 27, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!