část obce Stará Dlouhá Voda

Identifikace

ID31: 102862
ID32: 72862
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

STARÁ DLOUHÁ VODA v r. 1869-1880 osada obce Dlouhá Voda v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Alt-Langwasser osada obce Dlouhá Voda v okr. Krnov, v r. 1900-1910 pod názvem Altlangwasser osada obce Langwasser v okr. Krnov, v r. 1921-1930 osada obce Dlouhá Voda v okr. Krnov, v r. 1950 osada obce Hejnov v okr. Krnov, v dalších letech viz Dlouhá Voda

Alternativní názvy

část obce Altlangwasser / Alt-Langwasser
část obce Stará Dlouhá Voda

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!