část obce Knovíz

Identifikace

ICZUJ: 532487
KODCOB: 067181
ID31: 7277
ID32: 7277
GPS: JTSK (Y, X): 761010, 1026425
S-42 (Y, X): 3438525.340, 5564996.283
UTM (Y, X): 438426.7947, 5562630.0140
Šířka/Délka: 50° 12' 45.5123308500", 14° 8' 13.2927267000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KNOVÍZ v r. 1869 pod názvem Knoviz obec v okr. Slaný, v r. 1880-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Knovís
část obce Knovíz

Nadřazená místa

obec Knovíz

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1597-1617), Slaný 1, matrika narozených
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika narozených
Matrika (1650-1665), Slaný 3, matrika narozených
Matrika (1666-1693), Slaný 4, matrika narozených
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1771-1823), Pchery 5, matrika narozených
Matrika (1824-1831), Pchery 6, matrika narozených
Matrika (1832-1840), Pchery 7, matrika narozených
Matrika (1840-1861), Pchery 11, matrika narozených
Matrika (1861-1883), Pchery 37, matrika narozených
Matrika (1883-1912), Pchery 50, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1595-1617), Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika oddaných
Matrika (1650-1665), Slaný 3, matrika oddaných
Matrika (1666-1693), Slaný 4, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika oddaných
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1825), Pchery 14, matrika oddaných
Matrika (1826-1842), Pchery 15, matrika oddaných
Matrika (1844-1870), Pchery 17, matrika oddaných
Matrika (1870-1897), Pchery 46, matrika oddaných
Matrika (1897-1921), Pchery 60, matrika oddaných
Matrika (1899-1929), ev. Kladno 1, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1618-1650), Slaný 2, matrika zemřelých
Matrika (1650-1665), Slaný 3, matrika zemřelých
Matrika (1666-1687), Slaný 4, matrika zemřelých
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika zemřelých
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1828), Pchery 20, matrika zemřelých
Matrika (1829-1842), Pchery 21, matrika zemřelých
Matrika (1843-1871), Pchery 22, matrika zemřelých
Matrika (1901-1906), Slaný 58, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!